29 มี.ค. 2560
ซื้อ/buy 20350
0
ขาย/sale 20450
1249.0 -5.00 34.53 +0.09 48.53
GoldSpot USD-THB NyMexCrude