18 ส.ค. 2560
ซื้อ/buy 20150
0
ขาย/sale 20250
1288.0 0.0 33.24 0.01 47.04 0.14
GoldSpot USD-THB NyMexCrude