13 พ.ย. 2561
ซื้อ/buy 18800
50
ขาย/sale 18900
1205.0 0.0 33.07 0.11 60.64 0.0
GoldSpot USD-THB NyMexCrude