23 มี.ค. 2561
ซื้อ/buy 19700
100
ขาย/sale 19800
1338.0 6.0 31.26 0.05 63.83 0.0
GoldSpot USD-THB NyMexCrude