23 พ.ค. 2562
ซื้อ/buy 19200
0
ขาย/sale 19300
1274.5 0.0 31.98 0.0 61.05 1.54
GoldSpot USD-THB NyMexCrude