18 ก.ค. 2561
ซื้อ/buy 19350
150
ขาย/sale 19450
1229.5 12.0 33.35 0.09 67.69 2.95
GoldSpot USD-THB NyMexCrude