21 ก.ย. 2561
ซื้อ/buy 18500
100
ขาย/sale 18600
1209.0 5.0 32.44 0.05 70.80 0.87
GoldSpot USD-THB NyMexCrude