25 มี.ค. 2562
ซื้อ/buy 19600
0
ขาย/sale 19700
1316.0 6.0 31.57 0.16 58.50 1.35
GoldSpot USD-THB NyMexCrude