25 พ.ค. 2560
ซื้อ/buy 20350
0
ขาย/sale 20450
1258.0 5.50 34.30 0.17 51.83 0.21
GoldSpot USD-THB NyMexCrude