14 ธ.ค. 2560
ซื้อ/buy 19300
150
ขาย/sale 19400
1257.5 13.5 32.55 0.08 56.76 0.78
GoldSpot USD-THB NyMexCrude