20 ตุลาคม 2560
บาท/ลิตร
34.16
26.78
27.05
24.54
20.04
25.79
28.79
บาท/กิโลกรัม
13.59