17 มกราคม 2562
บาท/ลิตร
33.76
26.08
26.35
23.34
19.34
25.69
29.29
บาท/กิโลกรัม
16.07