18 พฤษภาคม 2561
บาท/ลิตร
36.76
29.38
29.65
27.14
21.34
29.39
32.39
บาท/กิโลกรัม
14.14