29 มีนาคม 2560
บาท/ลิตร
33.66
26.28
26.55
24.04
19.34
25.49
28.49
บาท/กิโลกรัม
13.20