13 พฤษจิกายน 2561
บาท/ลิตร
36.26
28.88
29.15
26.14
20.79
29.59
32.89
บาท/กิโลกรัม
15.73