23 พฤษภาคม 2562
บาท/ลิตร
36.96
29.28
29.55
26.54
20.99
28.19
31.79
บาท/กิโลกรัม
15.94