พยากรณ์อากาศ 16 ม.ค. 62

เชียงใหม่ 17 32
แม่ฮ่องสอน 16 29
อุบลราชธานี 20 34
มหาสารคาม 21 33
กรุงเทพมหานคร 25 33
สงขลา 25 32
ภูเก็ต 25 34