พยากรณ์อากาศ 29 มี.ค. 60

เชียงใหม่ 23 38
แม่ฮ่องสอน 21 38
อุบลราชธานี 24 36
มหาสารคาม 22 32
กรุงเทพมหานคร 27 34
สงขลา 25 32
ภูเก็ต 25 35