พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 60

เชียงใหม่ 25 32
แม่ฮ่องสอน 25 32
อุบลราชธานี 24 33
มหาสารคาม 23 32
กรุงเทพมหานคร 25 32
สงขลา 24 32
ภูเก็ต 26 30