พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61

เชียงใหม่ 22 31
แม่ฮ่องสอน 22 30
อุบลราชธานี 23 33
มหาสารคาม 24 34
กรุงเทพมหานคร 26 34
สงขลา 24 31
ภูเก็ต 25 33