พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60

เชียงใหม่ 21 33
แม่ฮ่องสอน 21 30
อุบลราชธานี 21 33
มหาสารคาม 22 34
กรุงเทพมหานคร 25 31
สงขลา 24 32
ภูเก็ต 23 32