พยากรณ์อากาศ 18 พ.ค. 61

เชียงใหม่ 25 36
แม่ฮ่องสอน 23 36
อุบลราชธานี 25 36
มหาสารคาม 25 37
กรุงเทพมหานคร 28 36
สงขลา 25 34
ภูเก็ต 25 33