พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 61

เชียงใหม่ 23 36
แม่ฮ่องสอน 18 37
อุบลราชธานี 22 34
มหาสารคาม 20 34
กรุงเทพมหานคร 25 34
สงขลา 25 34
ภูเก็ต 26 36