พยากรณ์อากาศ 13 July 2020

เชียงใหม่ 25 32
แม่ฮ่องสอน 25 33
อุบลราชธานี 24 34
มหาสารคาม 26 35
กรุงเทพมหานคร 27 35
สงขลา 25 33
ภูเก็ต 25 32