พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 62

เชียงใหม่ 21 38
แม่ฮ่องสอน 20 38
อุบลราชธานี 24 36
มหาสารคาม 25 35
กรุงเทพมหานคร 27 36
สงขลา 25 33
ภูเก็ต 27 35