พยากรณ์อากาศ 18 ก.ค. 61

เชียงใหม่ 25 32
แม่ฮ่องสอน 24 32
อุบลราชธานี 24 27
มหาสารคาม 24 30
กรุงเทพมหานคร 26 29
สงขลา 25 33
ภูเก็ต 25 33