พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 60

เชียงใหม่ 24 32
แม่ฮ่องสอน 24 32
อุบลราชธานี 23 32
มหาสารคาม 24 32
กรุงเทพมหานคร 26 34
สงขลา 25 34
ภูเก็ต 25 35