พยากรณ์อากาศ 25 พ.ค. 60

เชียงใหม่ 25 34
แม่ฮ่องสอน 23 35
อุบลราชธานี 25 33
มหาสารคาม 24 33
กรุงเทพมหานคร 24 36
สงขลา 26 33
ภูเก็ต 24 34