พยากรณ์อากาศ 16 Aug 2019

เชียงใหม่ 25 32
แม่ฮ่องสอน 25 33
อุบลราชธานี 25 34
มหาสารคาม 24 33
กรุงเทพมหานคร 27 35
สงขลา 25 33
ภูเก็ต 25 33