พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60

เชียงใหม่ 25 34
แม่ฮ่องสอน 24 34
อุบลราชธานี 26 34
มหาสารคาม 25 33
กรุงเทพมหานคร 25 35
สงขลา 26 34
ภูเก็ต 24 32