พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62

เชียงใหม่ 25 36
แม่ฮ่องสอน 24 36
อุบลราชธานี 26 34
มหาสารคาม 27 35
กรุงเทพมหานคร 27 35
สงขลา 25 33
ภูเก็ต 25 32