พยากรณ์อากาศ 18 Oct 2019

เชียงใหม่ 23 33
แม่ฮ่องสอน 22 33
อุบลราชธานี 22 34
มหาสารคาม 23 33
กรุงเทพมหานคร 26 34
สงขลา 24 30
ภูเก็ต 25 33