พยากรณ์อากาศ 21 ก.ย. 61

เชียงใหม่ 23 33
แม่ฮ่องสอน 23 33
อุบลราชธานี 25 34
มหาสารคาม 23 35
กรุงเทพมหานคร 26 31
สงขลา 23 32
ภูเก็ต 26 33